SOBRE NOSALTRES

EN CASA

Som una empresa dedicada des de fa més de 10 anys a oferir Ajuda a Domicili a la Tercera Edat i persones dependents.
Comptem amb totes les autoritzacions corresponents tant pel Consell Insular de Mallorca com per part de la Generalitat de Catalunya per poder exercir en les citades poblacions, garantint així que oferim un servei de qualitat i que complim amb tots els requisits necessaris per garantir el correcte desenvolupament del servei.
Aquest fet, també ens autoritza a poder portar a terme serveis subvencionats en el cas de que la persona dependent tingui dret a una subvenció o ajuda per a aquests serveis.

LA NOSTRA FILOSOFIA

El nostre principal objectiu és millorar la vida dels nostres majors i persones dependent, oferint tots els recursos necessaris per per incrementar la seva autonomia i garantir el seu benestar, ja sigui a la seva pròpia llar o com a complement dels serveis rebuts a hospitals i residències.

Prestem serveis d’ajuda domiciliària completament personalitzats i adequats a les necessitats particulars de cada usuari, mantenint una comunicació permanent amb l’usuari i les seves famílies que ens permet oferir una assessorament i control de qualitat del servei constant.

QUALITAT EN EL SERVEI

Oferim un servei seriós i responsable, garantit els 365 díes a l’any i les 24 hores al dia, tenint sempre al seu abast un telèfon d’Atenció Telefònica permanent per a resoldre qualsevol incidència o urgència.
Tot el nostre personal passa un procés de selecció exhaustiu en el qual es verifica la seva formació, capacitats i referències. A més a més, garantim sempre una selecció de personal adaptada a cada usuari particular oferint el personal més adient per cada cas particular.

EL NOSTRE PROCÉS DE SELECCIÓ

Al llarg de tots aquests anys hem desenvolupat unes tècniques de selecció que ens permeten oferir sempre el personal més adient per a cada cas particular.

1. Entrevista amb l’usuari i la família per a detectar les necessitats de l’usuari i el perfil de la cuidadora més adient.

La nostra experiència ens ha ensenyat que no tan sols és necessari que s’adapti a les necessitats físiques i pròpies de la malaltia o situació que causa la dependència, sinó que existeixen unes qüestions d’afinitat de personalitat i caràcter que també han de ser valorades per a que la satisfacció i el benestar de l’usuari sigui complert.

2. Filtre curricular

Es realitza un primer filtre de tots els currículums disponibles a la nostra base de dades, identificant els perfils que millor s’adaptin segons els criteris particulars establerts.

3. Entrevista personal

Realitzem una entrevista personal a les candidates pre-seleccionades confirmant que realment el perfil sigui el més adient per l’usuari.

4. Comprovació de referències

Es realitzen les trucades i contactes pertinents per a contrastar les referències aportades per les candidates.

5. Presentació de la candidata final a la família i/o usuari

En última instancia es presenta a la candidata seleccionada a la família per a la seva aprovació per confirmar que estem davant de la persona més indicada per a cada servei.
Malgrat tot, tots els nostres serveis incorporen una clàusula de garantia que permet realitzar fins a tres canvis de cuidadora sense cap càrrec addicional, en el cas de que finalment la candidata escollida no encaixi al servei.

CONTACTE

Tens algun dubte? Vols concertar una cita? Posa’t en contacte amb nosaltres amb total confiança i sense comprmiso.

Datos Personales

Nombre (requerido)
Apellidos (requerido)
Correo electrónico (requerido)
Teléfono (requerido)


Comentarios:

*Estoy de acuerdo con sus términos y condiciones.

Enviando este formulario, usted acepta nuestra política de privacidad. En cumplimientos de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros titularidad de En Casa, debidamente inscritos en la AGPD y cuya finalidad es gestionar y mantener relaciones tanto comerciales como las contraactuales que se pudieran contraer con el interesado. Los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición podrán ser ejercidos dirigiéndose por correo electrónico info@en-casa.es