Español(Spanish Formal International)Catalan

Centre Geriàtric

1. SERVEIS RESIDENCIALS : 160 PLACES.80% Habitacions individuals. Ingressos permanents o temporals per a convalescència o respir familiar.

- 2 Unitats de convivència per a persones dependents físiques o persones majors fràgils, amb deterioració cognitiva lleu-moderat. 100 Places

- 2 Unitat Alzheimer. Deterioro Moderat-greu. 60 Places


2. SERVEIS DIÜRNS.

- Centre de dia especialitzat. 15 Places

- Tractaments ambulatoris

- Menjada


3. SUPORT DOMICILIARI

- Centre de formació per al personal d'atenció domiciliària

- Utilització del bany geriàtric i altres instal·lacions

- Préstecs de mitjans tècnics: Grues, cadires, etc..


SERVEIS AMBULATORIS: Dirigits a tota la població de l'àrea d'influència.

- Podologia

- Perruqueria

- Fisioteràpia i Rehabilitació

- Consultes externes: Geriatria, psicogeriatría, psiquiatria, cirurgia menor, infermeria, etc..

- Telemedicina; Connexió telemàtica amb el Servei Balear de Salut, CUN (Clínica Universitat de Navarra)


PROGRAMA DE OCI I TEMPS LLIURE: Dirigits a tota la població de l'àrea de referència.

- Cafeteria

- Capella

-Wifi

- Activitats socioculturals

- Tallers d'estimulació

- Voluntariat

- Grups d'acte - recolzament per a familiars de persones majors dependents

- Utilització del bany geriàtric i altres instal·lacions

- Préstecs de mitjans tècnics: Grues, cadires, etc...

 
Pare Francesc Molina, 30 A Entlo. 2 - 07003, Palma de Mallorca. TEL 971 761 840