Español(Spanish Formal International)Catalan
Ajuda a Domicili

Servei social de naturalesa assistencial i preventiva, dirigit a aquelles persones que, per la seva edat, discapacitat o mancança d'autonomia, no poden desenvolupar-se de manera independent en les activitats bàsiques de la vida diaria i precisin, per això, de la ajuda d'una tercera persona per a millorar la seva qualitat de vida sense abandonar la seva llar habitual.

equipo Objectius:

-      Aconseguir que la persona major visqui fins al final dels seus dies a casa seva ajudada per

professionals.

-      Controlar el tractament sanitari, farmacològic, rehabilitació, etc., imposats pel metge.

-      Potenciar l'autonomia de les activitats pròpies de casa seva i en l'entorn comunitari,

dintre de les seves possibilitats.

-      Millorar la seva qualitat de vida en un ambient càlid i de carinyo.

Qualitat del servei

elderly-care-379x300

L'experiència ens indica que les persones majors desitgen viure la resta dels seus dies a casa seva, sense que pel fet de ser majors hagin de ser desarrelades del seu entorn habitual o en defecte puguin viure amb una qualitat òptima en un entorn que considerin la seva llar.

Per a nosaltres, és molt important que aquestes persones puguin estar en un entorn càlid en contacte i companyia d'altres persones, atesos per professionals que s'encarreguin de que estiguin bé, atèsos sense descuidar el calor humà que tota persona necessita.

El nostre objectiu no obstant això, i el nostre plantejament no es basa només en cobrir les necessitats de les Persones Majors, sinó també en donar cobertura a una part important del ser humà: la soletat, el síndrome del “niu buit” i la sensació de  desarrelament.

No només cal atendre físicament a aquestes persones sinó també humanament, donant-los una qualitat de vida que passa per sentir-se acompanyats cuidats i estimats.

Prestacions domèstiques

services

Activitats i tasques quotidianes que es realitzen a les llars destinats a la cura personal i familiar.

Com:

Manteniment i organització de la llar.
Tasques de la llar (Neteja, rentat, planxat, etc.)
Compres Elaboració de menjars Manteniment del domicili i dels seus extris
Prestacions personals

nuse-21

Las tasques i activitats personals i sanitàries que necessita la persona major com:

-      Rentat i higiene personal

-      Ajuda al vestir i menjar

-      Mobilitzacions

-      Acompanyament mèdic

-      Servei de companyia a domicilis, hospitals i residències

-      Serveis d'assistència nocturna i diürna a domicilis i hospitals.


 

 

Més info
Qualitat i Benefici del Servei

seniorhelp

La nostra gestió consisteix en un equip multidisciplinar sanitari especialitzat en geriatria, auxiliars d'ajuda a domicili, psicòleg, fisioterapeuta, podòleg, degudament seleccionats formats i qualificats que controlen l'estat de salut de la persona assistida d'una forma totalment personalitzada.

Millorem la qualitat de vida de la persona assistida incrementant capacitats cognitives, físiques i socials.

Tot l'equip tindrà com a objectiu el benestar, afecte i respecte de la Persona Major.


 

 

La nostra empresa

En- casa

Som una empresa dedicada a la Ajuda Domiciliària per a persones Majors Dependents.

Millorem la qualitat de vida dels nostres majors amb un programa d'ajuda a Domicili, amb personal qualificat, combinat amb el calor humà, que és La Millor Medicina.

Oferim un servei seriós i responsable, amb garanties els 365 dies de l'any, 24 hores al dia.

Estudiem cada cas en particular per oferir un servei personalitzat adequat.

Ens fem responsables del personal que oferim, duim un control del servei, garantitzem aquest i solucionem qualsevol problema que pugui sorgir.

Tenim un equip multidisciplinar, amb personal qualificat per atendre íntegrament als nostres Majors en tot el que necessitin, tant humana com psicològicament.

Els nostres serveis es caracteritzen per:

 

1- Atenció integral, perquè atén al client en totes les seves facetes: física, psíquica i social.

2- Personalizada, perquè cada persona és individual i té unes necessitats pròpies.

3- Continuada, és a dir tantes hores com ho necessiti.

4- De qualitat, amb personal qualificat

5- Atenció permanent, 24 horas al dia els 365 dies de l'any

6- Cobertura i garantia del servei, si el treballador habitual no pogués realitzar-lo.

7- Seguiment continu del personal

8- Orientació sobre recursos públics i privats

Cura de malalts

El servei de cura de malalts està destinat a brindar solucions a través de personal qualificat a persones que per qualsevol motiu necessiten assistència personal durant un període determinat de temps tant en als seus domicilis particulars com a centres hospitalaris.

A EN-CASAtenim com objectiu facilitar la vida dels pacients i dels seus familiars. Posem tot el nostre esforç en trobar el personal més adequat a les seves necessitats i així augmentar la seva qualitat de vida.

El Servei de Cura de Malalts està compost per un conjunt de prestacions:

 • Servei de companyia.
 • Servei d'atenció personal.
 • Servei d'ingesta d'aliments.
 • Servei d'higiene i rentat personal.
 • Ajuda a vestir i desvestir.
 • Ajuda a aixecar-se i ficar-se al llit.
 • Movilitzacions.
 • Control i administració de medicaments.

Cicle de vida del Servei

 • 1. Sol.licitud d' informació
  Els familiars, generalment, es posen en contacte amb nosaltres per sol·licitar informació de les següents maneres:

  a. Telefònicament (971 761 840)
  b. Visita a l'oficina ( C/ Pare Francesc Molina, 30 A/Entlo 2º)
  c. Correu electrònic/WEB (info@en-casa.es / www.en-casa.es)

   

  2. Visita i valoració al domicili
  Es realitza una visita domiciliària per a realitzar una valoració de les necessitats socials, sanitaries i personals.

  3. Oferta del servei
  Es realitza pressupost segons l'horari i les condicions pactades

  4. Firma del contracte
  5. Prestació del servei
  a. Presentació de la persona contractada ( període de prova de 15 dies d' adaptació inclosos)
  b. Control i supervisió periòdica al domicili
  c. Elaboració d' informes periòdics de seguiments pels familiars
  d. Substitució de la persona contractada si escau (enfermetat, no adaptació, etc.)

  Pare Francesc Molina, 30 A Entlo. 2 - 07003, Palma de Mallorca. TEL 971 761 840